Díky téměř dvouletému úsilí a skvělé spolupráci všech zainteresovaných stran se podařilo založit zcela nový kroužek juda, který umožní věnovat se tomuto krásnému olympijskému sportu i dětem se sluchovým postižením. Můžeme se tedy těšit, že se v budoucnu objeví další skvělí sportovci, kteří naváží na fantastický úspěch naší judistky Julie Švecové, která v roce 2021 v Paříži vybojovala pro Českou republiku historicky první titul mistryně světa v judu v kategorii sportovců se sluchovým postižením.

Tento první specializovaný kroužek juda v ČR vznikl ve Zlínském kraji při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Historicky první modelový trénink zde proběhl 1.listopadu 2022. Od té doby již tréninky probíhají pravidelně každý týden pod vedením trenérky Marie Holčákové, které skvěle asistuje odborná pedagogická pracovnice školy Veronika Grygarová.

Každý, kdo někdy založil či provozuje klub juda pro děti a mládež, velmi dobře zná všechna úskalí a výzvy, se kterými se musí takový klub každodenně potýkat. Jen díky systematické a často i mravenčí práci řady obětavých lidí může pak sportovní klub zdravě a dlouhodobě fungovat. Pokud však má vzniknout klub juda schopný zajistit kvalitní sportovní vyžití i pro děti s tímto zdravotním handicapem, pak je pro úspěch takového záměru zcela nezbytné spojit síly řady partnerů se sportovní i lékařskou odborností.
Proto patří velké poděkování zejména Českému svazu juda, Českému deaflympijskému výboru a zejména vedení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Díky patří i Krajskému svazu juda Zlínského kraje a také i oddílu Judo Železo Hranice za zapůjčení tatami pro zajištění prvních tréninků.

První trénink roku 2023 začal pro děti z tohoto nového kroužku juda milým překvapením. Předseda ČSJu Ing. Pavel Volek přivezl do Valašského Meziříčí nová kimona, která společně s prezidentem ČDV Mgr. Otou Panským a ředitelem školy Mgr. Antonínem Liebelem předali dětem. Tyto vánoční dárky jistě budou pro začínající judisty pěknou motivací.

Novému kroužku juda ve Valašském Meziříčí přejeme do roku 2023 všechno nejlepší a věříme, že podobných sportovních příležitostí pro děti se sluchovým postižením bude po celé ČR stále přibývat.